fredag, mars 23, 2018

Wallström får oväntat stöd....

 
 
 
nu över världen. Fördömandena av hennes antisemitiskt
färgade uttalanden är nästan enhälliga.
 
Därför känns det konstigt när Judiska Församlingen
i Stockholms nye omstridde ordförande Aron Verständig
tycks göra ett försök att försvara hennes märkliga syn
på judar och Israel. I Dagen tycker han:
 
Margot Wallström får med jämna mellanrum skarp kritik från
Israelvänligt håll. Är den berättigad?
– Ibland. Men kritiken används också av inrikespolitiska skäl i Israel,
i och med att Sverige gick i bräschen att erkänna Palestina
som stat. Man har använt det erkännandet för att markera mot
andra länder och gjort Sverige till ett varnande exempel.
På så sätt har Margot Wallström som person blivit en
måltavla i ett större politiskt spel.
 

Många målar upp att hon är antisemit?
– Det tror jag absolut inte. Jag tror att det är skadligt för debatten
att använda sig av den typen av epitet. Det finns goda skäl att
kritisera Margot Wallström, men då ska det ske på grund av
den politik som bedrivs, säger Aron Verständig.
 
Men, handen på hjärtat Aron, nog gäller fortfarande den
EUMC  antog redan 2005. De trettioen staterna i
har förpliktat sig att använda definitionerna.
 
Bland dessa punkter finns bl a:
 • Accusing the Jews as a people, or Israel as a state, of inventing or exaggerating the Holocaust.
 • Accusing Jewish citizens of being more loyal to Israel, or to the alleged priorities of Jews worldwide, than to the interests of their own nations.
 • Denying the Jewish people their right to self-determination (e.g. by claiming that the existence of a State of Israel is a racist endeavour).
 • Applying double standards by requiring of Israel a behaviour not expected or demanded of any other democratic nation.
 • Using the symbols and images associated with classic antisemitism (e.g. claims of Jews killing Jesus or blood libel) to characterise Israel or Israelis.
 • Drawing comparisons of contemporary Israeli policy to that of the Nazis.
 • Holding Jews collectively responsible for actions of the state of Israel.
 
I mina ögon kan man pricka av Wallströms åsikter
punkt för punkt på listan.
VAD ÄR DET OM INTE ANTISEMITISM ?
 
Nej, Aron Verständig, att vara inställsam
och "förstående" gentemot makthavare
definitivt inte Malmös förföljda judar.
Jag använder medvetet ordet förföljda,
för vad kan man annars kalla det som
judarna dagligen utsätts för i det
Visst har det synts en svag ljusning
sedan varbölden Reepalu försvann
och Malmöpolisen började intressera
sig för antisemitiska brott. Men den
ljusningen är tyvärr bara svag i det
allmänna mörkret i det arma
islamiserade  och brotts-
härjade Malmö...
 
Vi var många som lyssnade på
Gert Wilders uppmaning till Malmö 2012:
 
 
 

onsdag, mars 21, 2018

En antisemit avklädd in på bara skinnet...

 
 

 
Margot Wallström är i en unik position.
Som enda västeuropeiska utrikesminister
har Israel i praktiken avbrutit de diplomatiska
förbindelserna med henne...
 
Det är inte bara de politiska liken i lasten från
Palmes och Sten Anderssons Arafatpolitik, utan
även den fundamentala felbedömningen då (s)-
regeringen erkände den s k "regering" terror-
organisationen PLO bedriver i Judéen och
Samarien som solkat Sveriges internationella
rykte.
 
Det i kombination med det faktum att Wallström
ju inte direkt är den vassaste kniven i lådan gör
att hon är en allt tyngre belastning för Löfvén-
regeringen. Låt oss hoppas att hon snart blir
ambassadör i Ulan Bator eller landshövding...
 
tänkande i all sin prydno.
 
Givetvis förnekar hon ju bestämt att hon är
antisemit.
(Och vilken antisemit gör inte det....)
 
Hennes grundinställning tycks vara att vad som än händer
är det Israels fel. Att (s) broderparti Fatah skulle kunna
begå några fel ligger inte riktigt inom hennes referensramar.
Ett typiskt exempel är svaret på frågan om det är riktigt
att Abbas regim avlönar fängslade terrorister och belönar
deras familjer:
 
– Nej, jag vet inte vad som riktigt avses i det där fallet,
vi måste fundera hur vi använder våra pengar, men ska
folk svälta ihjäl eller, vad ska familjerna göra
om de inte får pengar?, undrar utrikesministern
i en retorisk fråga.
 
Även om Wallström bara läser Dagens Nyheter på enkel svenska
borde hon som utrikesminister känna till att så sker och upprör
större delen av världen.... T o m många EU-stater har stoppat
bidragen till Abbas regim.
 
Sveriges fadäs i UNESCO, när man röstade för en antisemitisk
resolution om Jerusalem kan hon inte heller svara på:
 
– Ja, (paus) jag tror inte det leder någonstans att diskutera
det där mer.
Jag tycker att det här börjar bli olyckligt, den här
deklarationen –  den leder bara till stridigheter, vilket
språk man än använder,
så är det känsligt och vi har alla farit illa.
 Jag tror att man måste hitta en ny väg framåt och
det skulle jag vilja se att Unesco också gjorde
i detta fall.
 
Javisst är det bekvämast att inte diskutera
antisemitismen... Vi kan ju blunda och låtsas att
den inte finns.
 
Intervjuns avslutning är mycket tänkvärd:
 
Det finns många judar i Paris och även i
Malmö som anser att det är tryggare att
bo i Israel och har flyttat dit.
Kan du förstå det?

– Jag kan inte kommentera det, för jag vet inte
hur de resonerar. Men att bo bakom murar…man
måste känna sig fri var man är för att man har
särskild religion eller ursprung.

Vad menar du med att bo bakom murar?
– Ja, att man har satt upp en mur mot Palestina.
Som princip är man är sällan riktigt trygg bakom
murar.

Men de säger ändå att de känner sig mer trygga
i Israel än i Malmö.  
– Vi måste göra allt för att bekämpa antisemitism och
hatet och det kommer den här regeringen att göra
också, som statsministern förklarat, det är vår viktigaste
uppgift att man ska känna sig trygg.
***
 
Hög tid att byta utrikesminister, Löfvén !
 
 
 
 
måndag, mars 19, 2018

Europa: Islam på framfart

Tänkvärd artikel från Gatestone:

Europa: Islam på framfart

 • Studierna stöds av europeiska underrättelserapporter. I Tyskland varnade underrättelsetjänster i början av hösten 2015 för att "vi importerar islamistisk extremism, arabisk antisemitism, nationella och etniska konflikter från andra folkslag, samt en annorlunda förståelse för samhället och lagen."
 • En färsk belgisk studie, i vilken 4 734 belgier tillfrågades, visade att två tredjedelar känner att deras nation blir "mer och mer invaderad".

"Vi kan inte, och kommer aldrig kunna, stoppa migration", skrev EU:s kommissionär för migration, inrikesfrågor och medborgarskap, Dimitris Avramopoulos nyligen. "I slutändan måste vi alla vara redo att acceptera migration, rörelse och mångfald som den nya normen, och skräddarsy vår politik därefter."
 
Med tanke på att sådana människor skulle få oss att tro att migrationen har blivit en sådan kategorisk och till synes obestridlig policy för EU, "migrationen är djupt sammanflätad med vår politik och ekonomi, handel, utbildning och anställning", skrev Avramapolous dessutom – är det viktigt att analysera vad för typ av mångfald EU bjuder in till på den Europeiska kontinenten.
 
Professor Ednan Aslan, professor för islamistisk religiös utbildning på universitetet i Wien, intervjuade nyligen ett urval om 288 av de cirka 4 000 till största delen afghanska asylsökande i den österrikiska staden Graz, å stadens integrationsdepartements vägnar. Medlemmar vid departementet ville förståeligt nog veta vilka åsikter de muslimska nykomlingarna hade. Resultatet publicerades i en studie, "Religiöse und Ethische Orientierungen von Muslimischen Flüchtlingen in Graz" ("Religiösa och etniska orienteringar bland muslimska flyktingar i Graz").
 
Enligt studien är två tredjedelar av de asylsökande män, de flesta under 30 år. Samtliga vill bevara sina traditionella, konservativa och islamiska värderingar. Migranterna är extremt religiösa; 70 % besöker moskén varje fredag för att be.
Kvinnorna är lika religiösa, om inte mer: 62,6 % ber fem gånger om dagen, vilket är fler än männen (39,7 %). Dessutom bär 66,3 % av kvinnorna slöja offentligt, och 44,3 % vägrar skaka hand med män.
 
Hälften av migranterna (49,8 %) rapporterar att religionen nu spelar en större roll i deras vardag i Europa än den gjorde i deras hemland. 47,2 % är övertygade om att judar och kristna har villat bort sig från den "rätta vägen", och 47,8 % tror att islams framtid skulle vara i fara om islam skulle tolkas på ett modernt sätt.
 
För 51,6 % av de tillfrågade är islams överlägsenhet jämfört med andra religioner självklar. 55 % tror på att icke troende kommer att hamna i helvetet.
Antisemitismen är djupt rotad: 46 % tycker att judar har "för stort inflytande i världsfrågor", och 44 % anser att judendomen är skadlig. 43 % anser att det är judarnas eget fel att de förföljs, medan 54,5 % anser att judar endast bryr sig om sig själva.
 
Migranterna är inte bara icke-toleranta mot andra religioner: 50 % tycker att homosexualitet är en synd som bör straffas. 44 % av deltagarna i studien sade att de skulle stå bakom våld mot en kvinna om hon var otrogen mot sin make. 43 % sade också att fäder har rätt att använda våld mot barn om nödvändigt.


När integrationsdepartementet i staden Graz, Österrike, intervjuade ett urval om 288 av de cirka 4 000 mestadels afghanska asylsökande i staden, uttryckte migranterna en djup intolerans gentemot kristna, judar och homosexuella. På bilden: Statshuset i Graz, Österrike. (Bildkälla: Tamirhassan/Wikimedia Commons)


Den österrikiska studien är inte den första i sitt slag som visar att muslimska migranter i Europa har suprematistiska, antisemitiska och misogyna åsikter. År 2016 utfördes en studie av nästan 800 migranter från Syrien, Irak, Afghanistan och Eritrea i den tyska staten Bayern av en tysk tankesmedja, Hanns Seidel Foundation. Denna studie visade att patriarkala åsikter var utbredda bland migranterna som intervjuades, särskilt bland migranter från Afghanistan och de främst icke-muslimska migranterna från Eritrea, av vilka 60 % tyckte att kvinnor bör hålla sig hemma. Antisemitism påträffades också i stor grad i studien, som visade att en majoritet av migranterna, oavsett ålder och utbildningsbakgrund, hade antisemitiska åsikter. Långt över 50 % av syrianerna, irakierna och afghanerna sade att "judarna i världen har för stort inflytande".
 
Faktum är att antisemitismen i Tyskland har blivit så utbredd att Tyskland nyligen bestämde sig för att peka ut en särskild kommissionär för att bekämpa den. Tyskland förbereder enligt uppgift en lagstiftning som skulle kunna innebära att migranter som uttrycker antisemitiska åsikter kommer att deporteras från landet. "Din jude!" har tydligen blivit en vanlig förolämpning bland muslimska elever i skolor i Berlin.
 
Andra studier och opinionsundersökningar avslöjar i hur stor utsträckning som muslimer i Europa värderar sharialag över nationell lag:
En brittisk undersökning från 2016 visade att 43 % av brittiska muslimer "ansåg att delar av det islamiska juridiska systemet borde ersätta brittisk lag, medan endast 22 procent motsatte sig denna idé". En annan undersökning, också från 2016, visade att nästan en fjärdedel (23 %) av alla muslimer uttryckte sitt stöd för introduktion av sharialag i vissa delar av Storbritannien, och 39 % höll med om att "fruar ska alltid lyda sina makar". Nästan en tredjedel (31 %) tyckte att det var acceptabelt för en brittisk muslimsk man att ha fler än en fru. Enligt samma undersökning anser 52 % av alla brittiska muslimer att homosexualitet bör vara olagligt.
 
Enligt en studie från 2014 av marockanska och turkiska muslimer i Tyskland, Frankrike, Nederländerna, Belgien, Österrike och Sverige höll i genomsnitt nästan 60 % av de tillfrågade muslimerna med om att muslimer bör återvända till islams rötter; 75 % ansåg att det endast finns en möjlig tolkning av Koranen, och 65 % sade att sharia är viktigare för dem än lagarna i landet där de bor. De specifika siffrorna för Tyskland var att 47 % av muslimerna anser att sharia är viktigare än tysk lag. I Sverige anser 52 % av muslimerna att sharia är viktigare än svensk lag.
 
Studierna stöds av europeiska underrättelserapporter. I Tyskland varnade underrättelsetjänster i början av hösten 2015 för att "vi importerar islamistisk extremism, arabisk antisemitism, nationella och etniska konflikter från andra folkslag, samt en annorlunda förståelse för samhället och lagen". Fyra stora tyska säkerhetstjänster gjorde det klart och tydligt att "Tyska säkerhetstjänster ... kommer inte befinna sig i en position där de kan lösa dessa importerade säkerhetsproblemen, och därigenom reaktionerna från den tyska befolkningen".
 
I Norge sade chefen för den Polisens Säkerhetstjänst (PST), Benedicte Bjørnland, i januari 2016 att man inte kan "anta att nyanlända automatiskt kommer att anpassa sig efter normerna och reglerna i det norska samhället".
"Vidare är nyanlända inte en homogen grupp och de kan ta med sig etniska och religiösa fejder ... Om parallella samhällen, radikalisering och extremistiska miljöer uppstår i det långa loppet så kommer vi som säkerhetstjänst bli utmanade."
Det är alltså föga förvånande att européerna har börjat rapportera att de inte längre känner sig hemma i sina egna länder. En färsk belgisk studie i vilken 4 734 belgier tillfrågades, visade att två tredjedelar känner att deras nation blir "mer och mer invaderad".
 
Två tredjedelar sa att det finns "för många invandrare i Belgien", medan 77 % höll med om uttalandet "idag känner vi inte oss lika hemma längre som vi gjorde innan [massmigrationen]". Enligt 74 % av de tillfrågade är islam ingen "tolerant religion", medan 60 % uppgav att närvaron av så många muslimer i deras nation utgör ett hot för dess identitet. Endast 12 % sa att de anser att religionen är en "källa till berikande" för Belgien.
 
Studien undersökte även 400 belgiska muslimer: 33 % sa att de "inte tycker om västerländsk kultur", 29 % sa att de anser att islams lagar är överlägsna de belgiska lagarna, och 34 % sa att de "definitivs skulle föredra ett politiskt system som var inspirerat av Koranen". Studien visade också att 59 % av muslimerna i Belgien skulle "fördöma" äktenskapet om deras dotter valde en icke-muslimsk partner. Den talande reaktionen hos forskarna bakom studien – den offentliga tv-kanalen RTBF, den liberala nyhetstidningen Le Soir, det sociologiska forskningsinstitutet Survey and Action och en stiftelse vid namn This is Not a Crisis – var att hävda att de "observerade en utveckling av en sann antimuslimsk paranoja [hos belgierna] som har fått en patologisk dimension".
Ingen av dessa studier, undersökningar eller underrättelserapporter verkar göra minsta intryck på de europeiska ledarna.
I Avramapolous blåögda ordalag är det inte tillräckligt att de främst muslimska migranterna som har kommit till Europa "har funnit trygghet i Europa", utan enligt honom måste vi också "se till så att de finner ett hem".
 
Frågan som förblir obesvarad när europeiska ledare strävar efter islams framfart på kontinenten är var européerna ska skapa sina hem.
 
Judith Bergman är krönikör, advokat och politisk analytiker.
torsdag, mars 15, 2018

Galenskap i London

 
 
Ibland misstänker man att de brittiska myndigheterna
tappat den sista kontakten med verkligheten.
dag, där antalet jihadistiska terrordåd ökar och
folkets förbittring över inte minst polisens krypande
 inför islamiseringen nått tryckkokarnivå
- vad händer ?
 
Jo, Home Office (inrikesdepartementet) förbjuder
en offentlig hearing med den gamle frihetskämpen,
anti-jihadisten (och provokatören) Tommy Robinson
Speaker´s  Corner.
Den "konservativa" regeringen fruktade att
för många sanningar kunde störa etablissemangets
och islamisternas sinnesfrid. Alltså: Sparka ut
alla oliktänkande....
 
Ska vi misstänka att Sir Winston roterade i sin grav....

Fox News kan nog betecknas som lite elaka
i sin bevakning av skandalen....
 

 
Nya inreseförbud till:
 
Martin Sellnerösterrikisk aktivist och ledande i den identitära
rörelsen. Blev mest känd i somras då skeppet C-star
hjälpte till att jaga bort människosmugglarligorna från
Nordafrikas kust.
 
Brittany Pettibone amerikansk författare och journalist.
 
Lauren Southern, kanadensisk journalist med hela världen
som arbetsfält. Bl a på The Rebel.
 
 
Det var Wiens identitära ungdomar som högtidlighöll
minnet av slaget vid Kahlenberg 1683.  Själv hamnade
jag mitt i högtiden i augusti.
 
 

måndag, mars 12, 2018

Malmöpojke talar för IDF

 
 
Israels försvar IDF utsåg nyligen en ny
chef för sociala medier och
tillika IDF-talesman.
 
Det blev den unge överstelöjtnanten
Jonathan Conricus,
född i Malmö.
 
 
Jonathan har gripit sig an uppgiften med stor energi.
Stora delar av IDF-informationen har redan fått
en ansiktslyftning.
 
Förutom att göra IDF ännu mera synliga på alla de
sociala medierna har han startat en ny serie TV-
program med rubriken Inside the IDF, där IDF:s
omfattande verksamhet speglas. De återfinns på
YouTube. 
  

 
 
 
Jonathan Conricus var även pionjär på ett annat område:
Som förste israeliske officer tjänstgjorde han på FN:s
avdelning för fredsbevarande insatser.


"For the past year and a half, an IDF officer with the rank of major has been
quietly serving in the United Nations’ Department of Peacekeeping
Operations in Manhattan. 
The role makes the officer responsible for collecting information for UN forces
deployed in war zones around the world that are participating in, among others,
battling Boko Haram  in Nigeria, Al-Shabaab in Somalia, and the war in
Donbass, Ukraine.
 

Major Jonathan Conricus is the first Israeli officer to hold a position at the UN.
He has served since November 2014, beating out officers from all over the world.
The role is that of an evaluation officer, which relates to intelligence. Conricus is
 responsible for collecting relevant information for a number of UN forces and penning
evaluations of risks in certain areas. He is responsible for the area where MONUSCO is
active in the Democratic Republic of Congo, for fighting Boko Haram in northern Nigeria,
for fighting al-Shabaab in Somalia, and for fighting between Kiev and pro-Russian
separatists in Ukraine.
 
Israeli Ambassador to the United Nations Danny Danon said regarding Conricus’s service:
“We are very proud of the Israeli representatives at UN institutions. Despite attempts
by anti-Israel elements to boycott Israel, its citizens continue to show Israel’s true face
to the world and to contribute to the international community in a wide range of areas.
” He further said that “technology for protecting peacekeeping troops, professional
consultation on legal matters, and major healthcare aid are only part of
Israel’s assistance for the UN’s humanitarian purposes. We are working to i
ntegrate more Israelis into the UN, and I call on more Israelis to join
the campaign and become true ambassadors of Israel.”
 
Israel has in the past sent humanitarian delegations in disaster zones,
such as a field hospital in post-earthquake Haiti; a police officer sent to
join peacekeeping efforts  in Georgia; police officers sent to Haiti
for the purpose of policing and maintaining order; search and rescue
teams sent t Turkey after earthquakes; a field hospital for people
hurt in the earthquake and tsunami in Japan; and a field
hospital in the Philippines after a typhoon. "

  


torsdag, mars 01, 2018

Svensk professor dödsdömd i Iran: "Israelisk agent"svenske medborgaren Ahmadreza Djalali sitter sedan över två
år fängslad i mullornas Iran, anklagad för att vara israelisk
spion. Han är dömd till döden för det påstådda brottet.
 
 
The government of Sweden has granted citizenship to an academic who is on death row in Iran for allegedly helping Israel kill Iranian nuclear scientists. Sweden’s Foreign Affairs Ministry confirmed on Saturday that , who lives in Sweden and has lectured at Stockholm’s renowned Karolinska Institute, is now a Swedish citizen. IntelNews has covered extensively the case of Dr. Djalali, 45, a professor of disaster medicine who has also taught at the Vrije Universiteit Brussel (VUB) in the Belgian capital, as well as in the VUB’s European Master’s program in Disaster Medicine in Italy.
 
It is believed that Djalali was arrested in Iran in 2016, during a visit from Sweden, where he has been living for several years. He was sentenced to death last year for allegedly helping Israel assassinate nuclear scientists and sabotage Tehran’s nuclear program. Four Iranian physicists, who were employed in Iran’s nuclear program, are known to have been assassinated between 2010 and 2012. Most were killed by magnetic bombs that were placed on their vehicles by unknown assailants, who were then able to escape on motorcycles. Tehran believes that the assassinations were carried out by the Mossad, Israel’s external intelligence agency, with the help of agents recruited by the Israelis from within Iran’s nuclear program.
 
The office of Tehran’s public prosecutor claims that Djalali admitted holding “several meetings with the Mossad”, during which he allegedly “provided [the Mossad] with sensitive information about Iran’s military and nuclear installations”. The Iranians further claim that Djalali gave Israel the names and addresses of at least 30 senior members of the country’s nuclear program. The list included nuclear physicists, engineers, as well as intelligence and military officials with nuclear specializations. In return for supplying inside information, the Israelis allegedly helped Djalali secure permanent residency in Sweden and financed his move there. Iran claims that the information given to the Mossad by Djalali resulted in the assassination of at least one Iranian scientist. But in a letter written from prison in Iran, the jailed academic claims that he was sentenced to death after he refused to carry out espionage operations on behalf of the Iranian state.
 
A spokeswoman for Sweden’s Ministry of Foreign Affairs said on Saturday that the Swedish government was aware that Djalali had been granted citizenship by the country’s Migration Board. Consequently, the Ministry was in touch with Iranian authorities and had requested access to the jailed scientist, she said. She added that the Swedish government’s demand was that “the death penalty is not carried out” in the case of Djalali
 
 


tisdag, februari 27, 2018

Den islamistiska antisemitismen i Frankrike

 
 
 
Gatestone ger en lägesrapport från dagens Frankrike:
 
 • Graffitti på judiskt ägda hem uppmanar ägarna att "fly omedelbart" om de vill överleva. Anonyma brev med laddade patroner hamnar i brevlådan hos judar.
 • Lagar som ska bestraffa antisemitiska hot används nu för att straffa de som fördömer hoten. En ny upplaga av en historiebok som används i statliga skolor för åttonde klass anger att det är förbjudet i Frankrike att kritisera islam.
 • De franska judar som kan lämna landet gör det. De flesta avfärder sker hastigt; många judiska familjer säljer sina hem långt under marknadsvärdet. Judiska distrikt som en gång blomstrat är nu på gränsen till utrotning.
 • "Problemet är att antisemitism i Frankrike idag inte kommer lika mycket från extremhögern som från individer med muslimsk tro eller kultur". – Den före detta premiärministern Manuel Valls.
Fredagen den 12 januari, 2018. Sarcelles, en stad i de norra förorterna till Paris. En 15-årig flicka är på väg hem från skolan. Hon bär ett halsband med en Davidstjärna och en uniform från den judiska skolan. En man attackerar henne med kniv, skär upp hennes ansikte, och springer därifrån. Hon kommer att vara vanställd för livet.

Den 29 januari, återigen i Sarcelles, blir en 8-årig pojke med judisk kippa sparkad och slagen av två tonåringar.
Ett år tidigare, i Bondy, februari 2017, blir två unga judar med judisk kippa svårt misshandlade med käppar och metallstänger. En av dem blir skuren i fingret med en bågfil.
Innan dess blev en judisk lärare attackerad i Marseilles med en machete av en gymnasieelev som sa att han "ville halshugga en jude". Läraren använde sin Torah som han bar med sig för att värja sig. Han överlevde men blev allvarligt skadad.

I Frankrike har de antisemitiska attackerna ökat kraftigt.
De flesta av dem begås mitt på ljusa dagen; judarna vet att de måste vara gatusmarta. En del angripare bryter sig in i judiska hem
.
I september 2017 blev Roger Pinto, ordförande för Siona, en ledande pro-Israelorganisation i Frankrike, misshandlad och kvarhållen i flera timmar av personer som brutit sig in hos honom.
Sarah Halimi, en äldre judisk dam, blev misshandlad och torterad i sin lägenhet i Paris, innan hon kastades ut från sin balkong.
Den 18 januari 2018, sex dagar efter knivattacken i Sarcelles, blev en av ledarna i det judiska samfundet i Montreuil, östra Paris, torterad hela natten av två män som tog sig in genom ett fönster och angrep honom när han sov.

Graffitti på judiskt ägda hem uppmanar ägarna att "fly omedelbart" om de vill överleva. Anonyma brev laddade patroner hamnar i brevlådan hos judar, med meddelanden om att nästa kula kommer att skjutas i mottagarens huvud.
Ordet "jude" målas med stora bokstäver på judiska butiker och restauranger. På tredje årsdagen för attacken mot en kosherbutik i Paris blev ännu en kosherbutik nedbränd och förstörd.
"En av tre rasistiska handlingar som begicks i Frankrike under de senaste två åren var riktad mot judar, även om denna grupp representerar mindre än 1 % av befolkningen i Frankrike", noterade en färsk rapport som lämnats in till den franska regeringen av det judiska samfundets skyddsservice.
"Antisemitismen har ökat så mycket på sistone", tillade man i rapporten, "att aggressionshandlingar som inte orsakar fysiska skador inte längre anmäls. De flesta offer känner sig maktlösa och är rädda för repressalier om de lämnar in en anmälan."

De franska judar som kan lämna landet gör det.
De som inte ännu har bestämt sig för att ge sig av eller som inte har tillräckliga ekonomiska medel flyttar till säkrare områden.
De flesta avfärder sker hastigt; många judiska familjer säljer sina hem långt under marknadsvärdet. En del familjer hamnar i lägenheter som är för små, men de är hellre obekväma än riskerar att bli rånade eller mördade.

Det franska judiska samhället kanske fortfarande är det största i Europa, men det krymper snabbt. År 2 000 uppskattades antalet till 500 000, men nu ligger siffran på under 400 000 och fortsätter att sjunka. Judiska distrikt som en gång blomstrat är nu på gränsen till utrotning.
"Det som sker är en etnisk rensning som man inte får nämna namnet på. Om några få årtionden kommer det inte finnas några judar i Frankrike", enligt Richard Abitbol, ordförande för Confederation of French Jews and Friends of Israel.

Utan judar i Frankrike skulle Frankrike inte längre vara Frankrike, sa den före detta premiärministern Manuel Valls år 2016. Men han gjorde ingenting.
Han sa nyligen att han gjort sitt bästa, att han inte hade kunnat göra mer. "Problemet", sa han, "är att antisemitism i Frankrike idag inte kommer lika mycket från extremhögern som från individer med muslimsk tro eller kultur".

Han tillade att alla attacker mot judar i Frankrike under de senaste två årtiondena där förövaren har blivit identifierad kommer från muslimer, och att de senaste attackerna inte har varit några undantag.
Valls fick dock snabbt utstå konsekvenserna av sin uppriktighet. Han blev nedknuffad i det politiska diket. Muslimska hemsidor kallade honom för en "agent för den judiska lobbyn" och "rasist". Före detta ledare av hans eget parti, såsom den före detta utrikesministern Roland Dumas, påpekade att Valls fru är judinna, och de antydde att han var "under hennes inflytande".
I Frankrike är det farligt att säga sanningen om den islamistiska antisemitismen. För en politiker är det självmord.

Franska politiker, höger eller vänster, vet att politisk korrekthet regerar, och att man blir utesluten från media och utstött om man bryter mot de oskrivna reglerna. De vet att en del ord inte längre får användas i Frankrike, och att "antirasism"-organisationer ser till att ingen kan kritisera islam.
En ny upplaga av en historiebok som används i statliga skolor för åttonde klass anger att det är förbjudet i Frankrike att kritisera Islam, och refererar till ett domstolsbeslut för att backa upp detta antagande.

Politikerna ser att antalet muslimer i Frankrike nu är så högt att det är i stort sett omöjligt att vinna ett val utan muslimska röster, och att skillnaden i födelsetal mellan muslimer och icke-muslimer kommer att göra detta ännu svårare under kommande år.
Politikerna ser också att landets 600 "no-go-zoner" utökas; att radikaliserade muslimer är beredda att döda, och att våldsamma kravaller kan utbryta när som helst. I Frankrike har fler än 500 personer blivit mördade eller skadade av islamistiska terrorister på mindre än fyra år.
Politikerna ser också att vågor av migranter från Mellanöstern och Afrika har skapat slumområden som i mångt och mycket ligger utanför polisens kontroll; att Franska fängelser är på gränsen att explodera, och att de judiska väljarna inte har någon politisk makt.
Politikerna väljer därför inaktivitet, förnekelse, och feghet.

I franska muslimska områden fördömer islamistiska imamer judarnas "dåliga inflytande" och sprider antisemitiska konspirationsteorier. Franska politiker förblir tysta.
Islamiska bokhandlare i Frankrike säljer böcker som förbjuds på andra ställen, såsom Protocols of the Elders of Zion, och CD- och DVD-skivor med våldsamma antisemitiska tal av radikala predikanter. Till exempel säger Yussuf al-Qaradawi, den andliga ledaren av Muslimska Brödraskapet, som är förbjuden att komma in i Frankrike och USA, att han beklagar att Hitler inte "slutförde sin uppgift". Franska politiker förblir tysta.
Trots att inga synagogor i Frankrike har blivit attackerade sedan 2014 är samtliga under bevakning dygnet runt av beväpnade soldater i skottsäkra västar som skyddar sig bakom sandsäckar, och situationen är densamma för judiska skolor och kulturcentrum.


På bilden: Franska soldater vaktar en judisk skola i Paris. (Foto av Jeff J Mitchell/Getty Images)


Samtidigt används lagar som ska straffa antisemitiska hot nu för att straffa de som fördömer hoten.
För sex år sedan publicerade författaren Renaud Camus Le Grand Remplacement ("Den stora ersättningen"), en bok som noterade att judar och kristna inte bara blir ersatta av muslimer, utan de blir också ofta trakasserade och förföljda. Han beklagade förstörelsen av kyrkor och beskrev attacker mot judar som en "långsam pogrom". Han blev fördömd för att han ska ha "uppviglat till hat".
Journalisten Éric Zemmour observerade nyligen att muslimer i muslimska områden nu lever "enligt sina egna lagar" och tvingar icke muslimer därifrån. Han ansågs skyldig till "uppvigling" och blev bötfälld.

En reporter som nyligen spelade in en dokumentär om franska muslimska områden drog slutsatsen att Muslimska Brödraskapet och andra radikala islamistiska organisationer snabbt tar ett grepp om franska muslimska samhällen medan de sprider hat mot judar och västvärlden, och att de äger många skolor där undervisning i jihad förekommer.
Den franska regeringen, tillade han, finansierar dessa skolor och är därför delaktiga i förstörelsen som lätt kan sträcka sig bortom Frankrikes judar. "Ockupationen av Väst", sa han, "kommer att ske utan krig, och istället i det tystna, genom infiltrering och omstörtning". Ingen fransk tv-kanal har visat filmen, och planerar inte heller att göra det. Dokumentären visades bara i Israel.
Anti-Israeldemonstrationer stödjer terrorism. Folket ropar, "död åt judarna", men dessa personer blir aldrig gripna för "hets mot folkgrupp".

Opinionsundersökningar visar att den obehindrade spridningen av muslimsk antisemitism och det våld den resulterar i har lett till uppkomsten av en utbredd antisemitism som påminner om mörka perioder i historien.
Ett stigande antal fransmän säger att judarna i Frankrike är "för många" och "för synliga".
Rapporter för det nationella utbildningsdepartementet visar att uttryck som "var inte en sådan jude", avsedda för att kritisera en elev som inte säger det han tänker, används ofta i statliga skolor. Judiska elever görs allt oftare till åtlöje – och inte bara av elever som är muslimer.

För några dagar sedan vann komikern Laura Laune den franska versionen av tv-programmet "Talang". En del av hennes skämt handlar om det faktum att det fanns färre judar i världen år 1945 än år 1939. Judiska organisationer protesterade, men utan resultat. Nu uppträder hon inför stora publiker. Den antisemitiska komikern Dieudonné fyller också arenorna där han uppträder.

Det prestigefulla franska förlaget Gallimard ville nyligen ompublicera antisemitiska texter av Louis Ferdinand Celine, en fransk beundrare av Nazisttyskland och en stark supporter av utrotningen av Europas judar under Frankrikes Vichyregim. Den franska premiärministern Edouard Philippe sa att han stöttade publiceringen, och underströk att man inte kan förneka Celines "centrala roll i fransk litteratur". Den berömda nazistjägaren Serge Klarsfeld svarade att texterna som orsakade hans föräldrars död "inte får finnas tillgängliga igen". Gallimard sköt upp utgivningen tillfälligt.

För några år sedan togs "minnets plikt" – det som judarna hade blivit utsatta för – upp i många artiklar. Förra månaden, den 27 januari, på internationella förintelsedagen, var det inte en enda fransk tidning som nämnde något om det.
Den franska presidenten Emmanuel Macron förblev tyst. Han publicerade ett twitterinlägg om "Auschwitz" och vikten av att "bevara fred, enighet och tolerans". Han nämnde inget om judarna eller förintelsen. Det är svårt att se i Frankrike vad "fred, enighet och tolerans" innebär idag – särskilt om man är en fransk jude.
Dr. Guy Millière, professor vid Paris universitet är författare av 27 böcker om Frankrike och Europa.